Asset 1 Asset 2
Free HTML5 Bootstrap template
Denisa
42x30 cm, prírodný uhlík, 1996
Free HTML5 Bootstrap template
Mimi
30x42 cm, prírodný uhlík, 2018
Free HTML5 Bootstrap template
Scenéria
150x100 cm, ceruza, 1997
Free HTML5 Bootstrap template
Šárka
30x42 cm, prírodný uhlík, 2019
Free HTML5 Bootstrap template
Lota
60x42 cm, prírodný uhlík, 2018
Free HTML5 Bootstrap template
Šárka
60x42 cm, uhlík, 2019
Free HTML5 Bootstrap template
Sediaca
42x30 cm, prírodný uhlík, 2018
Free HTML5 Bootstrap template
Autoportrét
60x42 cm, prírodný uhlík, 2018
Free HTML5 Bootstrap template
Scenéria
150x100 cm, ceruza, 1997
Free HTML5 Bootstrap template
Mužské torzo
42x30 cm, ceruza, 1996
Free HTML5 Bootstrap template
Autoportrét v šerosvite
60x42 cm, prírodný uhlík, 2019
Free HTML5 Bootstrap template
Zamyslená
60x42 cm, prírodný uhlík, 2018